13. LYNX chấp nhận những hình thức thanh toán nào? Tôi phải thanh toán ở Việt Nam hay ở Pháp?

Sau khi hàng bay, kế toán LYNX sẽ lên hóa đơn và gửi tới Quý khách. Quý khách có thể thanh toán bằng các hình thức:

+ Trực tiếp tại văn phòng LYNX tại Pháp

+ Chuyển khoản qua ngân hàng Vui lòng thanh toán trước khi nhận được hàng ở Việt Nam.

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội