16. Khi nhận hàng ở Việt Nam, tôi có cần đóng thêm thuế?

Không. Khi nhận hàng ở Việt Nam, Quý khách sẽ không phải đóng thêm bất cứ chi phí nào như thuế, phí giao hàng nội địa…

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội