6. Hàng hóa có được vận chuyển đến tận nhà hay tôi phải đi lấy hàng ở điểm giao cố định?

Hàng hóa sẽ các đơn vị vận chuyển giao tận nhà Quý khách.

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội