8. LYNX có hỗ trợ đóng thùng hàng không? Giá cả thế nào?

Có. LYNX có hỗ trợ đóng tại văn phòng và tính phí carton cho các kiện hàng dưới 10kg là 5€/ kiện, các kiện hàng từ 10-20 kg là 10€/ kiện.

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội