1. Địa chỉ nhận hàng ở đâu và LYNX nhận hàng vào thời gian nào?

– Địa chỉ văn phòng LYNX:
28 Rue Carnot, 94270 Le Kremlin Bicêtre
– Thời gian nhận hàng :
+ Thứ 2 – Thứ 6: sáng 10h – 13h/ chiều 14h – 17h
+ Thứ 7 : sáng 10h – 13h
+ Chủ Nhật : Không làm việc

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội