2. LYNX INTERNATIONAL chỉ có địa chỉ ở Paris, vậy nếu tôi ở các tỉnh (Bordeaux, Lyon, Marseille,…) muốn gửi hàng thì phải làm sao?

Quý khách có thể gửi hàng qua bưu điện về văn phòng LYNX hoặc có thể mua đồ Online gửi thẳng về địa chỉ của LYNX. Sau khi nhận hàng, LYNX sẽ tiến hành làm thủ tục để bay cho kiện hàng của Quý khách.

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội