Bằng lái xe quốc tế nào có thể sử dụng được ở Việt Nam?

Bằng lái xe quốc tế nào có thể sử dụng được ở Việt Nam?

Tuy nhiên, khi ông Kiếm sử dụng, cảnh sát giao thông không chấp thuận vì theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, không công nhận bằng quốc tế theo Công ước về Giao thông đường bộ ngày 19/9/1949. Ông Kiếm đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải đáp vấn đề này. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội