ĐIỀU LUẬT DÀNH CHO BÁNH MỲ VÀ CÂU NÓI “NGƯỜI PHÁP LUÔN ĐI BỘ VỚI BÁNH MỲ KẸP TRONG NÁCH”?

ĐIỀU LUẬT DÀNH CHO BÁNH MỲ VÀ CÂU NÓI “NGƯỜI PHÁP LUÔN ĐI BỘ VỚI BÁNH MỲ KẸP TRONG NÁCH”?

Người Pháp mê bánh mì đến mức ban hành cả hiến pháp cho bánh mì, và thợ bánh mì mà nghỉ làm không phép thì sẽ bị chính phủ phạt. Người ta hay nói câu "Người Pháp luôn đi bộ với bánh mì kẹp trong nách". Câu này nghe buồn cười vậy thôi nhưng lại không hề khoa trương tí nào....

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội