Bát Vàng Của Vua Khải Định – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Bát Vàng Của Vua Khải Định – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Vừa rồi tại Pháp hãng đấu giá Millon đã đấu giá những hiện vật Việt Nam, trong đó tiêu biểu nhất có thể kể đến một ấn vàng "hoàng đế chi bảo" và bát vàng của vua Khải Định. Với "hoàng đế chi bảo" có sự vào cuộc mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam nên đã tạm hoãn đấu...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội