Văn hóa chia tiền sau ăn ở Pháp có giống Việt Nam?

Văn hóa chia tiền sau ăn ở Pháp có giống Việt Nam?

Nói chuyện tiền bạc được xem là rất khiếm nhã ở Pháp, bởi vậy người Pháp tuyệt đối không thích chia hóa đơn sau khi ăn, đặc biệt khi ăn chỉ có hai người. Lần lượt mời nhau và thay nhau trả tiền Thông thường trước bữa ăn, mọi người sẽ nói: “Ce soir, c’est nous qui vous invitons” (Tối...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội