Danh Họa Nguyễn Phan Chánh Với Tranh Lụa

Danh Họa Nguyễn Phan Chánh Với Tranh Lụa

Đối với những người say mê, yêu thích hội họa không thể không biết đến danh họa Nguyễn Phan Chánh với tranh lụa và các tác phẩm nghệ thuật để đời của ông. Không chỉ nổi tiếng với các tác phẩm hội họa đi cùng năm tháng mà ông còn là người tiên phong mở đường, giúp tranh lụa Việt...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội