MÀN DIỄU BINH KỶ NIỆM QUỐC KHÁNH PHÁP ĐẬM SẮC MÀU CHỐNG COVID-19

MÀN DIỄU BINH KỶ NIỆM QUỐC KHÁNH PHÁP ĐẬM SẮC MÀU CHỐNG COVID-19

Ngày 14/7/2021, Pháp đã tổ chức lễ diễu binh mừng Quốc khánh trên Đại lộ Champs Elysées của thủ đô Paris sau 1 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19. Ngày 14/7/2021, Pháp tổ chức lễ diễu binh mừng Quốc khánh trên Đại lộ Champs Elysées. Với chủ đề “Chiến thắng tương lai”, cuộc diễu binh nhằm tôn vinh những...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội