TIPS XIN VISA DU HỌC PHÁP CHO HỌC SINH VỊ THÀNH NIÊN

TIPS XIN VISA DU HỌC PHÁP CHO HỌC SINH VỊ THÀNH NIÊN

Học sinh vị thành niên nghĩa là tuổi của học sinh đó chưa đúng đủ 18 tuổi vào ngày mà họ tới nước Pháp. Vậy nên, thủ tục hồ sơ xin visa du học Pháp cho học sinh vị thành niên thường khác biệt một vài điều so với thủ tục visa của du học sinh bình thường – đủ...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội