NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỘ CHIẾU SỨC KHỎE EU

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỘ CHIẾU SỨC KHỎE EU

Giấy chứng nhận vắc xin tuân thủ các yêu cầu về hộ chiếu du lịch của Liên minh Châu Âu hiện đã có sẵn ở Pháp - đây là cách để có được một chứng chỉ và những việc cần làm với nó. Trước đây đã được thông báo rằng giấy chứng nhận tiêm chủng du lịch hiện đã có...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội