CÁC NƯỚC CHÂU ÂU HỖ TRỢ PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THIẾU ĐIỆN

CÁC NƯỚC CHÂU ÂU HỖ TRỢ PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THIẾU ĐIỆN

Đức khẳng định sẽ tiếp tục xuất khẩu điện sang để hỗ trợ Pháp, mặc dù nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt và phải thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Đức khẳng định sẽ tiếp tục xuất khẩu điện sang quốc gia láng giềng Pháp, mặc dù nước này đang đối mặt...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội