Họa Sĩ Nam Sơn Với Mỹ Thuật Đông Dương

Họa Sĩ Nam Sơn Với Mỹ Thuật Đông Dương

Họa sĩ Nam Sơn là người họa sỹ tài ba và là người thầy đã cống hiến suốt cuộc đời và có nhiều đóng góp to lớn cho nền Mỹ Thuật Việt Nam đương đại. Ông đã đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển nền hội họa hiện đại nước nhà. Ngoài ra ông còn...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội