Việt kiều gây tranh cãi với nhận định: “Phụ nữ lấy chồng Tây chỉ toàn là gái xấu!”

Việt kiều gây tranh cãi với nhận định: “Phụ nữ lấy chồng Tây chỉ toàn là gái xấu!”

"Gần đây tôi có đọc được vài bài viết về đàn ông Tây tuyệt vời hơn đàn ông Việt, vài bài trước thì tôi chẳng nói làm gì nhưng đến bài viết của bạn Nhi thì tôi không nín nhịn được nữa và tôi xin viết vài ý kiến sau đây. Tôi không biết bạn đang sống ở nước nào...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội