LÊ PHỔ – HOẠ SĨ BẬC THẦY TRÊN ĐẤT PHÁP

LÊ PHỔ – HOẠ SĨ BẬC THẦY TRÊN ĐẤT PHÁP

Lê Phổ là hoạ sĩ bậc thầy Việt Nam và trên thế giới theo trường phái lãng mạn với nhiều tác phẩm đắt giá. Ông còn được nhiều người gọi là "Danh họa Việt Nam trên đất Pháp". Nhiều người khác còn coi ông là "cây đại thụ" trong làng nghệ thuật vẽ tranh Việt Nam. Luôn trung thành với...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội