PHÁP BÃI BỎ QUY ĐỊNH ĐEO KHẨU TRANG VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC Ở “VÙNG XANH”

PHÁP BÃI BỎ QUY ĐỊNH ĐEO KHẨU TRANG VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC Ở “VÙNG XANH”

Từ thứ Hai, trẻ em tiểu học tại 47 tỉnh của Pháp sẽ không còn phải đeo khẩu trang ở trường do số ca mắc  Covid ở những khu vực này đã giảm xuống dưới tỷ lệ 50 ca trên 100.000 dân. Mặc dù trẻ em không còn phải đeo khẩu trang đến trường ở những khu vực này, nhưng...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội