PHÁP LẦN ĐẦU TIÊN SẢN XUẤT ĐIỆN TỪ TRANG TRẠI GIÓ NGOÀI KHƠI

PHÁP LẦN ĐẦU TIÊN SẢN XUẤT ĐIỆN TỪ TRANG TRẠI GIÓ NGOÀI KHƠI

Lưới điện của Pháp đã nhận được nguồn điện đầu tiên được tạo ra từ một trang trại gió ngoài khơi. “Trang trại gió ngoài khơi Saint-Nazaire đã tạo ra những giờ đầu tiên từ gió ngoài khơi của Pháp,” tập đoàn sở hữu công viên và nhà điều hành lưới điện RTE cho biết trong một tuyên bố. Công...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội