Pháp hỗ trợ Việt Nam 100 triệu USD tín dụng xanh

Pháp hỗ trợ Việt Nam 100 triệu USD tín dụng xanh

Ngày 26/05/2021, Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ký Thỏa ước tín dụng trị giá 100 triệu USD nhằm mục tiêu hỗ trợ các khoản đầu tư xanh, phát triển các lĩnh vực năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Bên cạnh đó, AFD...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội