Giới Thiệu Về Các Sản Phẩm Nghệ Thuật Đông Dương

Giới Thiệu Về Các Sản Phẩm Nghệ Thuật Đông Dương

Các sản phẩm nghệ thuật Đông Dương mang những giá trị lịch sử rất lớn, chính giai đoạn này đã trở thành tiền đề cho nền nghệ thuật hiện đại nước nhà, đánh dấu với việc thành lập trường Cao đẳng Mỹ thuật Ðông Dương, được coi là một mốc mở đường cho lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội