PHÁP CÓ GÌ MỚI VÀO THÁNG 7?

PHÁP CÓ GÌ MỚI VÀO THÁNG 7?

Mùa hè bắt đầu từ việc các trường học nghỉ hè, nhà hàng mở cửa và các hạn chế đi lại được nới lỏng. Đây là mọi thứ thay đổi ở Pháp vào tháng Bảy. Nới lỏng hơn nữa các hạn chế của Covid-19 Giai đoạn 4 của Pháp mở cửa trở lại vào ngày 30 tháng 6, chấm dứt giới...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội