Lễ Ngũ tuần: Ngày lễ của Pháp, ngày mọi người làm việc không lương?

Lễ Ngũ tuần: Ngày lễ của Pháp, ngày mọi người làm việc không lương?

Thứ Hai là một ngày nghỉ lễ ở Pháp, nhưng điều bất thường là không phải ai cũng được nghỉ cả ngày. Thay vào đó, một số người sẽ làm việc như bình thường nhưng không được trả lương. Ngày lễ là gì? Năm nay, thứ Hai, ngày 24 tháng Năm đánh dấu lễ kỷ niệm Lễ Hiện Xuống (Pentecôte)...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội