CHỢ PHIÊN XỨ PHÁP

CHỢ PHIÊN XỨ PHÁP

Ở Việt Nam tôi hay la cà chợ lớn chợ nhỏ, riết rồi cũng ưa mùi chợ, màu chợ, bởi ở đó tôi thấy rất rõ nhịp sống thường ngày qua chuyện bán – mua. Qua tới Paris, nơi tôi ghé đầu tiên mua vài món cần thiết cho 45 ngày ở đây là Savigny Sur Orge khá rộng. Không...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội