Phúc lợi xã hội và những điều bạn cần lưu ý khi sống ở Pháp

Phúc lợi xã hội và những điều bạn cần lưu ý khi sống ở Pháp

Nước Pháp không chỉ được người dân thế giới biết đến là đất nước lãng mạn mà còn được ngưỡng mộ về chế độ phúc lợi, sự quan tâm của chính phủ với đời sống người dân. Tại nước Pháp, chi phí dành cho phúc lợi xã hội chiếm 34,9% GDP. Ở nước Pháp, công dân vừa lọt lòng đã...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội