AURA BLOCKCHAIN: DỰ ÁN ĐIỆN TỬ CHO PHÉP NGƯỜI DÙNG XÁC MINH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

AURA BLOCKCHAIN: DỰ ÁN ĐIỆN TỬ CHO PHÉP NGƯỜI DÙNG XÁC MINH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Chủ đề dùng chip điện tử để tracking các sản phẩm hàng hiệu như LV, Prada,Cartier, Hublot, Bvlgari và sắp tới là Chanel đang làm nóng dần trong cộng đồng mua bán và sử dụng hàng hiệu. Dự án mang tên Aura Blockchain đã có từ 3 năm trước đây và đã đang bắt đầu đi vào hoạt động. Tất...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội