LÊ THỊ LỰU – NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT ĐẦU TIÊN THEO ĐUỔI SỰ NGHIỆP HỘI HOẠ CHUYÊN NGHIỆP

LÊ THỊ LỰU – NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT ĐẦU TIÊN THEO ĐUỔI SỰ NGHIỆP HỘI HOẠ CHUYÊN NGHIỆP

Lê Thị Lựu là một nữ danh họa người Việt Nam. Bà là một trong những sinh viên nữ hiếm hoi của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội, và cũng là người phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp hội họa chuyên nghiệp. Lê Thị Lựu là một trong số những phụ nữ thành công...

Xem thêm

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội