Nguyễn Quốc Cường – Nam Định

Sử dụng dịch vụ để chuyển sữa Pháp và các loại yếu phẩm cho em bé. Công ty trả hàng rất đúng hẹn, thường nhận hàng sau 7-8 ngày kể từ ngày gửi hàng.

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội