Vũ Anh Tuấn – Vùng Tàu

Đã sử dụng dịch vụ công ty để mua hàng tại Pháp và Đức. Tôi mua nhiều chủng loại mặt hàng, tuy nhiên, hàng luôn về đến Sài Gòn hoặc Vũng Tàu đúng hẹn và hàng hóa được vận chuyển rất cẩn thận

Bài viết phổ biến

Danh mục

Thẻ

Mạng xã hội